DOCUMENTATION:

Create a network

Find out how to create a network by creating groups or by connecting with other users in the platform.

Connect with other users

De eerste stap om data met andere gebruikers te delen of hun datasets te bekijken, is het maken van connecties...