Updates
Geef feedback

Creëer een virtuele omgeving in JupyterHub

Open de terminal door op het grote + icoon linksboven te klikken en vervolgens te klikken op het icoon voor de terminal:

Voer in de terminal het volgende commando uit om een ​​virtuele omgeving te creëren:

python –m venv sample-project

Dit zal een directory aanmaken genaamd “sample-project” die een nieuwe Python-omgeving bevat op basis van de gebruikersomgeving.

Activeer de Python-omgeving met de volgende code:

source sample-project/bin/activate

Extra packages installeren

Op dit punt kun je extra packages installeren die alleen in deze virtuele omgeving worden geïnstalleerd door bijvoorbeeld de volgende code uit te voeren:

pip install numpy pandas

(Hiermee installeer je het Numpy en en Pandas-package).

Opmerking: het installeren van packages vanaf een notebook (bijv. “! Pip install <naam van het package>”) werkt niet wanneer je een virtuele omgeving gebruikt.

Je virtuele omgeving installeren als een Jupyter-kernel

Om je virtuele omgeving te kunnen gebruiken vanaf een Jupyter-notebook, moet je deze installeren als een “Jupyter-kernel”.

Om dit te laten werken, moet je eerst het pakket ipykernel in je virtuele omgeving:

pip install ipykernel

… en dan het volgende commando uitvoeren:

python -m ipykernel install –user –name = sample-project

Je nieuwe virtuele omgeving zou moeten verschijnen als een kerneloptie:

Je virtuele omgeving verwijderen als een Jupyter-kernel

Om je virtuele omgeving te verwijderen, moet je het volgende commando uitvoeren:

jupyter kernelspec uninstall sample-project