Updates
Geef feedback

Een nieuw Jupyter notebook

Om een notebook te maken, klik je op een van de drie verschillende soorten notebooks in het startscherm of op het + teken aan de linkerkant van je scherm. Met behulp van het startscherm wordt automatisch een notebook geopend.

Elk type notebook komt overeen met een programmeertaal. De reeds beschikbare talen zijn Python, R en Octave (op het moment dat deze tutorial wordt geschreven). Kies de taal waar je je het beste mee uit te voeten kunt.