Updates
Geef feedback

Doorverwijzen naar JupyterHub

Wanneer je je data zelf wilt analyseren, kun je gebruik maken van JupyterHub (alleen beschikbaar met het Premium-research account). In deze omgeving kun je Jupyter notebooks maken en opslaan. Dit zijn scripts om je eigen data te analyseren.

Opmerking: enige programmeerkennis is vereist om deze tool te gebruiken.

Om JupyterHub te bereiken, ga je naar de Analyse pagina en klik je op Onderzoeks-tool. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de JupyterHub. Het kan een paar minuten duren voor de omgeving is opgezet.