Updates
Geef feedback

Connecties maken met andere gebruikers

De eerste stap om data met andere gebruikers te delen of hun datasets te bekijken, is het maken van connecties. Je kunt alleen data delen met gebruikers waarmee je bent verbonden. Houd er rekening mee dat wanneer je connecties hebt met een andere gebruiker, jullie allebei deelregels moet maken om specifieke datasets te delen (data delen en toegangsrechten)

Uitzondering: je kunt data delen met een groep die gebruikers bevat die geen deel uitmaken van jouw netwerk. Deze gebruikers kunnen de specifieke datasets inzien zolang zij lid zijn van de groep. De datasets zijn alleen zichtbaar in de specifieke groep.

Voor het maken van een connectie met een andere gebruiker moet je de volgende stappen zetten:

  1. Ga naar de Netwerk pagina op het tabblad Mijn connecties.
  2. Klik op de Nieuwe connectie maken onder je profielfoto.
  3. Type in de zoekbalk de naam of het e-mailadres van de gebruiker. Wanneer je de juiste persoon hebt gevonden klik je op +.
    Let op: gebruikers met een niet-openbaar profiel kunnen alleen gevonden worden door hun volledige e-mailadres in te typen.
  4. Wacht tot de andere gebruiker jouw connectieverzoek accepteert.

Voor het toevoegen van Premium-connecties toe te voegen, zie Premium-connecties.